Realizacja

Teksty i dokumenty mogą być przekazywane w sposób dogodny dla klienta: osobiście, pocztą elektroniczną, tradycyjną lub kurierską.

Dzięki współczesnym środkom komunikacji możemy wykonywać tłumaczenia dla klientów z całego świata.

Informacje zawarte w materiałach do tłumaczenia traktowane są z najwyższą poufnością. Posiadamy poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych

Zapłaty za tłumaczenie można dokonać gotówką lub przelewem.