Wycena

TŁUMACZENIA PISEMNE

Jednostką rozliczeniową jest strona tłumaczenia.
1 strona tłumaczenia przysięgłego = 1125 znaków (ze spacjami)
1 strona tłumaczenia nieprzysięgłego = 1800 znaków (ze spacjami)
W przypadku standardowych dokumentów (np. akty stanu cywilnego, zaświadczenia o
niekaralności, itp.) stosowane są ceny ryczałtowe.

TŁUMACZENIA USTNE

Jednostką obliczeniową jest godzina. Minimalny czas tłumaczenia ustnego to 3 godziny.

W sprawie wyceny tłumaczenia prosimy o kontakt:
+48 783 35 35 04
+48 501 37 27 15
e-mail: akcent@gmail.com