Oferta

Oferujemy szeroki wachlarz usług obejmujący tłumaczenia przysięgłe dokumentów urzędowych, umów, kontraktów, dokumentacji technicznej, dokumentacji przetargowej oraz tłumaczenia ustne.
TŁUMACZENIA PISEMNE

Tłumaczenia przysięgłe i nieprzysięgłe z języka angielskiego i na język angielski m.in.

 • dokumenty urzędowe (akty USC, zaświadczenia o niekaralności, odpisy KRS)
 • dokumenty samochodowe
 • kontrakty i umowy handlowe, umowy spółki, statuty
 • opinie prawne
 • dokumenty sądowe (pisma procesowe, pozwy, wyroki, itp.)
 • dokumentacja przetargowa
 • dokumentacja projektowa
 • raporty z badań rynkowych
 • RAPORTY ROCZNE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • akty notarialne
 • instrukcje obsługi
 • dokumenty ubezpieczeniowe

TŁUMACZENIA USTNE

Tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne

 • czynności notarialne
 • spotkania i negocjacje handlowe
 • szkolenia
 • śluby
 • konferencje
 • rozmowy telefoniczne, w tym konferencyjne
 • inne tłumaczenia

INNE USŁUGI
Wykonujemy również tłumaczenia w zakresie innych języków, głównie języka niemieckiego i rosyjskiego.